Wim van der Maten en Heidi Hardeman, vertrouwenspersonen bij c.s.v. VIOS.

C.s.v. VIOS wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt. Met elkaar doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

Helaas heeft de praktijk uitgewezen dat er momenten zijn waarop dergelijk gedrag niet kan worden voorkomen.
In dat geval kun je contact opnemen met Wim, hij is het centrale aanspreekpunt en zal in vertrouwen met je praten over je ervaring. 

Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.
Denk hierbij aan vragen die je hebt over;

  • Pesten en gepest worden.
  • Machtsmisbruik en verbale agressie.
  • Het gevoel hebben dat je door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
  • Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, agressie en ongewenste intimiteiten) de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart.
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
  • De wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
  • Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat.
  • Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
  • Het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag.

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon doet niets wat jij niet weet.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat hier alleen met anderen over gesproken wordt met jouw toestemming.

De vertrouwenspersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Wanneer er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de vertrouwenspersoon ook zonder je toestemming de politie of een andere geëigende instantie inschakelen zonder daarbij melding te maken van jouw naam.

De adresgegevens van Wim zijn;

Wim van der Maten
Apeldoornseweg 3
8172 EG - Vaassen
Email: w.maten45@upcmail.nl
Te. 0578-571365
 

De adresgegevens van Heidi zijn:

Heidi Hardeman
Geerstraat 7
8171 LH  Vaassen 
Email: harde571@planet.nl
Tel:  06 83176740

Financieel contactpersoon bij GELDZORGEN
Door geldzorgen kan de contributie van de voetbalclub één van de kosten zijn die je niet meer kan betalen. Terwijl blijven sporten in moeilijke tijden juist éxtra belangrijk is. Als hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal vindt de ING bank dat iedereen moet kunnen voetballen, ook als er even geen geld is. 

Daarom werkt de ING samen met de KNVB en diverse partners om hierbij te helpen. Want er zijn vaak lokale en landelijke voorzieningen die het mogelijk te maken om te blijven voetballen. Of ermee te beginnen. Kijk snel wat er voor jou mogelijk is! Het kan om verschillende redenen best lastig zijn om uit te zoeken op welke voorzieningen je recht hebt. Hulp is dan zeer welkom van iemand die de weg weet te vinden. Daarom is er bij zoveel mogelijk clubs de financieel contactpersoon. Bij onze vereniging is dat Jesse de Vlugt. Je kunt hem bereiken via 06-1164 5689

 

Clubblad De Treffer

    

VIOS Kidsclub

Onze Hoofdsponsor

Hoofdsponsor Vios Vaassen - Cottus

ONZE SPONSOREN