c.s.v.VIOS VAASSEN ondertekend alle contracten met de leden van het ‘technische hart’!
Er stond nog een actiepunt open binnen de geledingen van c.s.v. VIOS VAASSEN. 
De ondertekening van de contracten met alle leden van de technische staf diende nog plaats te vinden. 
Met de ondertekening van de contracten continueert VIOS Vaassen het hechte en bekwame team ,en staat het vizier volledig op een sportief succesvol seizoen 2023-2024.

 

 

09/jun

Clubblad De Treffer

    

VIOS Kidsclub

Onze Hoofdsponsor

Hoofdsponsor Vios Vaassen - Cottus

ONZE SPONSOREN