De Historie van c.s.v. VIOS Vaassen

Op 24 mei 1935 sloeg een aantal jonge knapen de handen ineen en werd c.s.v VIOS opgericht. Bij deze knapen bevonden zich o.a. Lammert Kleiboer en Roelof Prins. De reden hiervoor was, dat zij hun sport niet op zondag wilden of mochten bedrijven. Bovendien was sport bedrijven in die tijd in christelijke kring nog geen algemeen aanvaarde bezigheid.
Ondanks de crisisjaren en het feit dat er geen geld beschikbaar was, hebben deze knapen aangedurfd en zo werd in het prieeltje bij opoe Karrenbelt tot de oprichting besloten.

Het eerste voetbalveld was gelegen aan de Industrieweg en de eerste clubkleuren waren een wit shirt en een zwarte broek; over kousen werd niet gesproken.
In 1938 vond de verhuizing naar de Hertenkampsweg plaats; dit veld plaats was weliswaar niet dicht bij het dorp maar men had daar tot 1945 toch een goede plek en de vereniging wist zich ondanks sportieve ups en downs toch een plaats in de Vaassense gemeenschap te verwerven. Men had ook in die tijd al een vaste aanhang; dat kwam o.m. tot uiting als de kas leeg was. Dan waren er altijd wel mensen – zoals Aartje Weening – die bijsprongen. Alles gebeurde uiteraard in zelfwerkzaamheid, over clubliefde gesproken! In 1945 moest men weer verhuizen. De huur werd van het ene moment op het andere opgezegd en een vervangend veld werd gevonden aan de Woestijnweg waar een stuk bosgrond tot weiland was getransformeerd. Daar werd een zeer eenvoudig houten gebouwtje neergezet dat plaats bood aan twee ruimten die als kleedkamers dienst deden waarbij de scheidsrechter zich uitkleedde in de kleedkamer van de thuisclub.

VIOS B1 1950Op 50 m. afstand van het gebouw bevond zich een weidepomp voor het vee die op zaterdag als “douche gelegenheid” dienst deed. In deze periode, de oorlog was voorbij, groeide onze vereniging en werden ook de sportieve prestatie steeds beter, zodanig, dat het eerste elftal in 1951 voor het eerst in de grote K.N.V.B (4e klas) ging spelen. Die vreugde was van korte duur. maar vanaf 1954 maakte men definitief zijn opwachting in de grote bond en dat is toen niet weer veranderd. In 1958 werd van clubtenue veranderd; het zwart en wit werd ingeleverd tegen het geel en zwart dat tot op de dag van vandaag nog ons clubtenue is.

In 1957 moest o.m. op de plek van het toenmalige veld een woonoord voor Ambonezen worden gebouwd en moest dus opnieuw worden verhuisd. Nu gingen we naar het veld aan de Ireneweg, de huidige dorpswei, waar de gemeente een keurig veld met (te kleine) trainingsgelegenheid aanlegde en waarop met hulp van, ook toen al, onze sponsor de fa. v.Laar een voor die tijd keurige kleedgelegenheid met stromend (koud) water werd gerealiseerd.

Daar ging het VIOS sportief steeds meer voor de wind. We speelden zelfs enkele jaren 3e klas K.N.V.B. en thuiswedstrijden met 500 tot 800 toeschouwers waren geen uitzondering. Maar…………. het Ireneveld was nog niet onze eindbestemming. In de beginjaren zestig kwam de gemeente met plannen tot aanleg van een sportpark voor alle drie verenigingen aan de Woestijnweg. Na veel vergaderen en cijferen over wat financieel haalbaar was werd op 5 jan. 1968 op het huidige sportpark de Kouwenaar een kleed- en clubgebouw geopend dat er voor die tijd zijn mocht. Ook toen was de zelfwerkzaamheid van de leden heel groot waardoor het allemaal toch mogelijk werd. In 1974 was de kleedgelegenheid onvoldoende en werd het afzonderlijke kleedgebouw gerealiseerd, terwijl in 1995 het clubgebouw werd gerenoveerd en uitgebreid tot wat het nu is.

VIOS heeft sinds zijn oprichting ook nog een afdeling korfbal gehad. Deze werd in 1941 opgericht maar moest door de geringe belangstelling in 1958 weer worden opgeheven. Ook heeft men een aantal jaren een afdeling volleybal gehad; deze is opgegaan in een fusie met andere verenigingen en bestaat nu nog onder de naam Blok EVC (voorheen Jump).

En dan natuurlijk de afdeling gymnastiek. Deze afdeling bestaat inmiddels meer dan 45 jaar; voorwaar dus geen eendagsvlieg die door ups en downs heen op dit moment meer dan drie honderd leden telt. In 2002 besloot de afd. Voetbal tot het bouwen van de nieuwe kleedkamers. Om dit te realiseren en om de afd. gymnastiek niet in de financiële problemen te brengen werd in goed overleg besloten tot een verzelfstandiging van beide afdelingen.

Daarnaast wordt in 2002 door de meest succesvolle Nederlandse trainer, Rinus Michels, het 4 x 4 kunstgrasveld geopend. Dit veld is ontstaan door hergebruik van de oude tennisvelden die vrij kwamen door de verhuizing van tennisvereniging “de Kouwenaar”. De realisatie wordt mogelijk gemaakt door de Vrienden van VIOS.

In 2005 bestaat c.s.v. VIOS Vaassen 70 jaar, om dit te vieren wordt voor het eerst een oefenwedstrijd tegen de profs van AGOVV gespeeld.

Mei 2007, c.s.v. VIOS Vaassen bereikt na het spelen van de nacompetitie de 2e klasse. Nadat in de winterstop nog de laatste plaats in de 3e klasse werd bezet, werd in de 2e helft van de competitie de 3e periode gepakt en langs deze weg werd de promotie afgedwongen. Na 1 jaar 2e klasse te hebben gevoetbald degradeerd het eerste elftal weer naar de 3de klasse.

In 2010 bestaat c.s.v. VIOS Vaassen 75 jaar. Dit wordt gevierd met twee weken lang feest. Het jubileum feest, de balonwedstrijd en de wedstrijd tegen Vitesse zijn voorbeelden hiervan. Het 75 jarige bestaan wordt extra feestelijk door het kampioenschap van het eerste elftal. In het seizoen 2010/2011 wordt er weer afgetrapt in de tweede klasse.

Clubblad De Treffer

    

VIOS Kidsclub

Vios Prikbord

 

Onze Hoofdsponsor

Hoofdsponsor Vios Vaassen - Cottus

ONZE SPONSOREN