Heden bereikte ons het droevige bericht dat op 72 jarige leeftijd is overleden Jaap Snijder, vader van onze jeugdvoorzitter Ronald Snijder.
Jaap was als lid van de kantinecommissie nauw betrokken bij onze vereniging en droeg als inkoper zijn steentje bij.
Tevens waren ze als beheerder van de Rank, advertentie sponsor van de Treffer.
Wij danken Jaap voor zijn betrokkenheid en inzet voor onze vereniging en wensen zijn vrouw Frida, de kinderen en hun partner en de kleinkinderen Gods nabijheid en kracht toe om dit verlies een plek te geven.
 
Bestuur c.s.v. vios Vaassen
 
17/jan

Clubblad De Treffer

    

Vaassense Dorpsavonden

Vaassense Dorpsavonden 2019

Vios Prikbord

 

Onze Hoofdsponsor

Hoofdsponsor Vios Vaassen - Cottus

ONZE SPONSOREN