Traditioneel vond op de 1e vrijdagavond van 2019 de Nieuwjaarsreceptie bij c.s.v Vios Vaassen plaats. Ceremoniemeester Hiddo de Vries heette namens de vereniging de aanwezigen in de vol bezette kantine van harte welkom, en gaf een toelichting op het programma van de avond.

Voorzitter Gerard van Gurp blikte in zijn rede kort terug op de high lights van 2018, maar stond vooral stil bij 2019. Voor Vios zal het jaar in het teken staan van vertrouwen. Hij riep de leden op de dialoog te zoeken bij een conflict en vertrouwen te hebben in elkaar. Als een in alle opzichten gezonde vereniging waar iedereen zich welkom en gerespecteerd mag voelen moet dit mogelijk zijn was de stelling.

De voorzitter wenste aan het eind van zijn rede een ieder veel vertrouwen in elkaar toe en de geel zwarten een gezond en mooi sportief 2019.

Na de nieuwjaarsrede werden 13 leden gehuldigd voor hun jarenlange trouw aan de vereniging.

Ronald Prins – Gerrit Prins – Richard Smit & Jate Leerdam mochten de speld, de bloemen en de oorkonde voor 25 jaar lidmaatschap ontvangen.

Gerben Kamphuis – Henk Brummel en Edgar van der Oosterkamp waren 40 jaar lid en 

3 leden kregen de speld en de oorkonde voor 50 jaar lidmaatschap.
Te weten:Willy Liefers & Aalt Scholten. Andre van Laar was vanwege familie omstandigheden niet aanwezig en zal in een later stadium gehuldigd worden.
Daarna was het de beurt aan Jan Kragt – Dirk van Gortel & Aart van Amersfoort die maar liefst 60 jaar verbonden zijn aan de club.

Vervolgens was het de beurt aan Jan van Werven van de ontspanningscommissie die de vereniging een mooi bedrag kon overhandigen als opbrengst van hun inspanningen tijdens de maandelijkse klaverjas – joker en bingo avonden. Jan memoreerde nog eens dat de commissie inderdaad verouderd en hij deed een oproep aan de jongeren meer te willen betekenen voor de vereniging. Hij zette zijn oproep nog maar eens kracht bij door de cheque te overhandigen aan de jonge penningmeester Jacco Verstraten. Volgens Jan een voorbeeld van goede betrokkenheid van de jongere generatie.

Tijdens het officiële gedeelte werd terreinbeheerder Johan van der Wal door de Dames 1 in het zonnetje gezet als hun vrijwilliger, vanwege zijn voortdurende inzet op het terrein en voor de Dames. Hij ontving een mooie oorkonde en een leuke attentie. Johan was zichtbaar verrast met deze prijs van de Dames 1.

De traditionele Nieuwjaarsverloting was dit jaar georganiseerd door het 3e – 4e en 5e elftal en de Dames en bleek evenals vorig jaar een groot succes. Binnen 30 minuten waren alle loten verkocht en kon de spannende trekking worden gehouden. Clubman Jeroen van ‘t Einde deed de trekking samen met clubvrouw Inez van ‘t Einde. De sponsor van de hoofdprijs Rijwielhandel Wijnbergen trok vervolgens de hoofdprijs. Voorzitter Gerard van Gurp ging er met de hoofdprijs – een damesfiets vandoor, waarna hij met een persoonlijke noot de organisatie en de sponsor mocht bedanken voor de geweldige verloting en de dito prijzen. Daarna waren alle plichtplegingen vervuld en bleef het nog lang druk en gezellig in het clubhuis.

06/jan

Clubblad De Treffer

    

Vaassense Dorpsavonden

Vaassense Dorpsavonden 2019

Onze Hoofdsponsor

Hoofdsponsor Vios Vaassen - Cottus

ONZE SPONSOREN