Op de afgelopen ledenvergadering is met de aanwezige leden besproken en goedgekeurd om de contributie met ingang van seizoen 2022 - 2023 met drie procent te verhogen. Het houdt in dat de verhoging geldt vanaf augustus. De contributie-inning van de drie procent over de maanden augustus, september en oktober zal uitgesmeerd worden over de resterende maanden. De nieuwe contributiebedragen op basis van de drie procent verhoging kunt u vanaf volgende week vinden op onze site.
 Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester, Jesse de Vlugt (06  - 11 64 56 89)
 

07/dec

Clubblad De Treffer

    Treffer 2020 december

VIOS Kidsclub

Activiteiten

Vios Prikbord

Onze Hoofdsponsor

Hoofdsponsor Vios Vaassen - Cottus

ONZE SPONSOREN