Op maandag 28 oktober vindt in het clubhuis van de c.s.v. Vios Vaassen de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.

Aanvang 19:30 uur.

Naast de diverse jaarverslagen vanuit het bestuur en de diverse commissies vindt er ook een bestuursverkiezing plaats en zal er uitleg worden gegeven over de gerealiseerde kantine verbouwing en kijken we met elkaar naar wat we gerealiseerd hebben vanuit het opgestelde beleidsplan.

Tevens zullen we met elkaar kijken naar een stukje toekomst van de vereniging en het KNVB beleid hierin.
Gaarne nodigt het bestuur alle leden uit aanwezig te zijn bij deze jaarvergadering.

De bijbehorende jaarstukken liggen op woensdagavond 23 oktober vanaf 19:30 uur ter inzage voor belangstellende leden, waarbij het bestuur graag uw 1e vragen beantwoordt.

Graag tot ziens op maandag 28 oktober.

08/okt

Clubblad De Treffer

    

VIOS Kidsclub

Activiteiten

Vios Prikbord

 

Onze Hoofdsponsor

Hoofdsponsor Vios Vaassen - Cottus

ONZE SPONSOREN