Ledenvergadering c.s.v. VIOS Vaassen

maandagavond 29 oktober 2018.

Aanvang 19.45 uur

AGENDA

 • Opening door voorzitter Gerard van Gurp;
 • Mededelingen en ingekomen stukken;
 • Notulen ledenvergadering 30 Oktober 2017 *
 • Jaarverslag secretariaat *
 • Jaarcijfers en begroting *
 • Verslag kascontrole commissie;
 • Kledingplan;
 • Contributie vaststelling;
 • Wat hebben we gerealiseerd van ons beleidsplan 2016 – 2020.
  • Ontwikkeling rond TC en Jeugd
 • Verbouw accommodatie;
 • Verslag evenementencommissie;
 • Verslag midwinterloopcommissie;
 • Bestuursverkiezing:   
  • Aftredend, Voorzitter en verkiesbaar voor een kortere periode: Gerard van Gurp;
  • Aftredend, Bestuurslid accommodatie en verkiesbaar: Klaas Zondergeld;
  • De vacature voetbalzaken (a.i. door Henri Sellis) is nog steeds niet opgevuld;
  • Door een administratieve fout is de periode van Hero Hering en Ronald Snijder in 2016 en 2017, automatisch verlengd.
 • Rondvraag;
 • Sluiting.
22/okt

Clubblad De Treffer

    

Vaassense Dorpsavonden

Vaassense Dorpsavonden 2019

Vios Prikbord

 

Onze Hoofdsponsor

Hoofdsponsor Vios Vaassen - Cottus

ONZE SPONSOREN